• Történet

  • Az 1720-as években készült feljegyzésekből már arra következtethetünk, hogy van tanító a faluban, az 1770-es feljegyzések szerint “iskola van, de rossz”. Egy 1857-es plébániai feljegyzés “kétosztályú” iskoláról beszél és Szűcs Antal tanítót említi meg, aki délelőtt három, délután két órában foglalkozik a gyerekekkel.


    1882-83-ban az iskolát három tantermesre bővítették és két tanítói szoba épült hozzá. 1909-ben nyugati irányba haladnak tovább a bővítések. Az 50-es évektől a két tanítói szobát tanteremmé alakították, így négy tanteremben folyt az oktatás. Az 1962-es körzetesítéskor azonban megint kicsinek bizonyult az iskola. Az 1969-ig tartó építkezés eredményeképpen a mesterlakásból is tanterem lett és az épület utcai része összeépült a volt mesterlakással. A tornaterem és a hozzá kapcsolódó helységek 1979-80-ban készültek el.


    1981-ben az alsó tagozat bővítésével lehetségessé vált a GOV által felépített faházak megvásárlásával bővíteni az iskola alapterületét. Ezekben a faházakban folyt évekig az alsó tagozatos oktatás és nevelés. Újabb fordulópont 1994., amikor az alsó tagozat felköltözik a régi iskolarész mellé épült, 4 tantermes alsó tagozatba. Az iskola így nyeri el mai arculatát. Törökkoppány Község Önkormányzata mindig nagy hangsúlyt helyezett az épület megóvására, felújítására és a tárgyi eszközök fejlesztésére.


    Az iskola mai körzetének kialakulása: 1962-ben Miklósi, Kára és Szorosad felső tagozatosainak körzetesítésével alakul ki az iskola 154 fős tanulólétszáma, ami lehetővé tette felső tagozaton az osztott rendszerű oktatást. Az alsó tagozatosok tagiskolaként tartoztak Törökkoppányhoz. 1966-tól Törökkoppányba járnak a somogydöröcskei felsősök, 1970-ben megszűnt a somogyacsai felső tagozat, 74-ban a szorosadi és kárai alsó tagozat, 77-ben a zicsi felső tagozat. A somogydöröcskei és -acsai tanulók 1981-től járnak iskolánkba. A körzetesítés sürgette a napközis csoportok létrehozását is. A napközis foglalkozás 1967-ben indult egy csoporttal, majd folyamatosan bővült. 1983-ban már 5 csoport szervezésére került sor.


    2006-tól fogadja az iskola a Koppányszántóról, 2007-től az Értényből érkező tanulókat is.