• Legfontosabb időpontok

  2017. szeptember 11. Az EMMI pályázatot hirdet az AJTP-ba történő jelentkezésről.2017. szeptember 30. A Hivatal honlapján nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáit. 2017. október 20. A középfokú iskoláknak – amennyiben szervez, a kollégiumoknak –felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a köznevelés információs rendszerében.

  2017. október 31. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

  2017. november 15. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák jegyzékét.

  2017. december 8. Az általános iskolai tanulók jelentkezésének határideje a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelire valamelyik vizsgát szervező középiskolában.

  2017. december 12. Az AJTP-be történő pályázatok benyújtási határideje.

  2018. január 19. Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

  2018. január 20. Általános felvételi eljárás kezdete.

  2018. január 20. Központi írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamon az általános tantervű képzésre jelentkezettek, valamint az AJTP-ba jelentkezettek számára az érintett középfokú intézményekbe, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba.

  2018. január 25. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, a 9. évfolyamon az általános tantervű képzésre jelentkezettek, valamint az AJTP-ba jelentkezettek számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

  2018. január 26. Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

  2018. február 9. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat, az AJTP pályázatokról értesítik a tanulók törvényes képviselőit.

  2018. február 19. A középfokú iskolákba való jelentkezés, a tanulói adatlapok és jelentkezési megküldésének határideje.

  2018. február 22. A szóbeli meghallgatások kezdő napja az általános felvételi eljárás keretében a középfokú intézményekben.

  2018. március 13. A szóbeli meghallgatások befejező napja az általános felvételi eljárás keretében a középfokú intézményekben.

  2018. március 14. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

  2018. március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége.

  2018. április 20. A Felvételi Központ a módosított tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort. 2018. április 27. A felvételi hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

  2018. június 18. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben a köznevelésről szóló törvény 14. § (2)-(3) bekezdése alapján kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba. Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd I. vagy Híd II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

  2018. június 21-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési Hídprogramba.