• Tisztelt Látogató!

  Szeretettel köszöntöm Önt a Törökkoppányi Általános Iskola honlapján!

  Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, amelyben általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás, valamint művészeti oktatás folyik, ahol a gyerekek néptánc és népzene tanszakon tanulhatnak.

  “A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” (Goethe)

  Gyökereket csak ott tudunk ereszteni, ahol jól érezzük magunkat!

  • Ennek érdekében olyan gyermekközpontú iskola megvalósítása a célunk, ahol gyermek és tanár egyaránt jól érzi magát, ahol érték a tudás, a segítőkészség, egymás tisztelete és elfogadása.
  • Nagy hangsúlyt helyezünk a gyerekek önismeretének, társas kapcsolatainak fejlesztésére. Színes és változatos tanórai és tanórán kívüli programokkal összetartó közösséget formálunk.
  • Kiemelt célunk a népi kultúra őrzése és a hagyományok ápolása, gazdag néprajzi kincsünk megőrzése, hiszen gyökereink innen erednek. Ehhez kapcsolódóan minden évben témanapokat és -heteket szervezünk, kézműves szakkört működtetünk.
  • Előnyben részesítjük azokat a pedagógiai módszereket, amelyek az együttműködésre helyezik a hangsúlyt, tanév során rengeteg projektet valósítunk meg osztály és iskolai szinten.
  • Jól meghatározott elvárásokat fogalmazunk meg a gyerekek képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése érdekében és a szülőkkel összefogva segítjük a tanulót ennek megvalósításában.
  • Munkánk eredményességét csak a” tanuló- szülő-pedagógus hármasának” szoros kooperációjával tudjuk elképzelni. Keressük azokat az együttműködési formákat, amelyek túlmutatnak a hagyományos kereteken.

  Szárnyaik kibontása érdekében folyamatosan építjük a gyerekek önbizalmát és közösen keressük azokat a területeket, amelyben sikereket tudnak elérni.

  • Intézményünk Regisztrált Tehetségpont, így a tehetségek felkutatása, képességeiknek megfelelő fejlesztés kiemelt feladat.
  • Nagy hangsúlyt kap matematika, magyar és idegen nyelv, informatika, rajz, testnevelés tantárgyhoz kapcsolódó tehetséggondozás. Az adott területhez kapcsolódó tehetséggondozó foglalkozásokat, szakköröket működtetünk, ingyenes versenyzési lehetőséget kínálunk.
  • Fontos feladatnak tartjuk a differenciált tanórai foglalkozások alkalmazását, nívó és felzárkóztató foglalkozások beiktatását magyar és angol nyelv, valamint matematika területén. Ezzel is segítve az egyéni haladás lehetőségét.
  • Az angol nyelv és az informatika fontosságát hangsúlyozzuk a szabad órakeretünk felhasználásával: angol nyelvet 3., informatikát 4. osztálytól tanulhatnak a gyerekek.
  • Intézményünk művészeti iskolaként is funkcionál, ahol a gyerekek néptánc és népzene tanszakon tanulhatnak.
  • Fontosnak tartjuk a testi és lelki egészség megőrzését, ezért tehetséggondozó foglalkozást kínálunk aerobic, íjász, asztalitenisz, röplabda és labdarúgás sportágakban. Labdarúgás utánpótlás nevelésben együttműködünk a helyi sportegyesülettel.
  • ÖKOISKOLA lévén fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartás kialakítását, témához kapcsolódó projektek szervezését, erdei iskola működtetését.

  Varga Andrea

  intézményvezető