• Tisztelt Szülők!

  A 2019/20-as tanévre az általános iskolai beiratkozás a leendő elsősök részére

  2019. április 11-12. (csütörtök-péntek) lesz. (csütörtökön 8.00-18.00, pénteken 8.00-17.00)

  Az erre vonatkozó Közleményt itt olvashatják.

  A beiratkozás kétféle módon is történhet:

  1. személyesen
  2. online módon E-ügyintézéssel a Kréta felületen

  1.  Személyes beiratkozás

  Kérjük, a beíratáskor az itt felsoroltakat szíveskedjenek magukkal hozni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a gyermek TAJ kártyáját, oktatási azonosítójának számát, ha van adószámát,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást: (óvodai szakvélemény vagy nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi vizsgálat eredménye),
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleményét,
  • hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esetén az erről szóló hatósági igazolást,
  • gyermekvédelmi támogatásról szóló hatósági igazolást,
  • nyilatkozatot a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók)
  • az Okmányirodában kapott, a Diákigazolvány igényléséhez szükséges fényképes nyomtatványt.

  Ezen kívül beszéljék meg és döntsék el a beíratás napjáig, hogy gyermekük számára az       

  etika vagy hit-és erkölcstan

  tantárgyat választják-e!

  Erről nyilatkozniuk kell a beiratkozáskor. Az etikát az iskola pedagógusai, a katolikus hitoktatást a felekezet hitoktatói tartják.

  2. Online módon való beiratkozás E-ügyintézéssel a Kréta felületen

  A szülők 2019 április 1-től már választhatják a gyermek általános iskolai beiratkozásakor az online ügyintézés lehetőségét, amelynek során az adatokat a KRÉTA rendszer felületén (akiknek már van hozzáférése), vagy új felhasználók esetén a

  https://eugyintezes.e-kreta.hu

  weboldalon történő regisztráció után otthonról is kitölthetik.

  Az online jelentkezést követően az intézményben már csak a szükséges igazolásokat és a lakcímkártyát kell bemutatni a két beiratkozási napon, ami sokkal gyorsabbá és kényelmesebbé teszi az adminisztrációt.

  A közeljövőben elektronikussá válik további számos, általános és középiskolai tanulmányi ügy kezelése is, amelyek így személyes jelenlét nélkül bárhol, bármikor elérhetővé válnak, megkönnyítve a szülők és az iskola közötti kapcsolattartást.

  Elektronikus beiratkozás lépései:

  https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldal megnyitása

  BEIRATKOZÁS menüpont kiválasztása

  Beiratkozás általános iskolába – BÁI menüpont megnyitása

  a) Ha a szülőnek már van állami fenntartású általános iskolai intézményben tanuló gyermeke, akkor a gondviselői jogosultsághoz tartozó felhasználó névvel és jelszóval be tud lépni a KRÉTA rendszerbe és ott kezdeményezheti az elektronikus úton történő beiratkozást.

  b) Ha a szülőnek nincs hozzáférése a KRÉTA rendszerhez, a megjelenő ablak bal alsó sarkában kék színnel jelölt: Új ideiglenes felhasználó feliratra kattintva juthat el a Regisztrációs felületre, ahol a név, e-mail cím, felhasználónév és a jelszó kétszeri megadásával ideiglenes felhasználói jogosultságot kap, miután az elektronikus úton történő beiratkozást el tudja végezni.

  A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai megtalálhatók a mellékelt nyomtatványban.