• BAI_Szuloi-tajekoztato_2022Letöltés

  Read more

  Hírek

  27 Oct 2017

  Read more

  Kapcsolat

  26 Oct 2017

  Intézményünk elérhetőségei az alábbiak: 7285 Törökkoppány, Petőfi S. u. 1. (84) 377-714

  Read more

  Pályaválasztás

  26 Oct 2017

  Legfontosabb időpontok 2017. szeptember 11. Az EMMI pályázatot hirdet az AJTP-ba történő jelentkezésről.2017. szeptember 30. A Hivatal honlapján nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáit. 2017. október 20. A középfokú iskoláknak – amennyiben szervez, a kollégiumoknak –felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a köznevelés információs rendszerében. 2017. október 31. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. 2017. november 15. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák jegyzékét. 2017. december 8. Az általános iskolai tanulók jelentkezésének határideje a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelire valamelyik vizsgát szervező középiskolában. 2017. december 12. Az AJTP-be történő pályázatok benyújtási határideje. 2018. január 19. Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel. 2018. január 20. [...]

  Read more

  Projektjeink

  26 Oct 2017

  Koppány nap Célja a hagyományok átörökítése, identitástudat kialakítása. A projekt megvalósítása során, saját tapasztalatok által, élményt nyújtva ismerkedjenek meg a tanulók a helyi népi mesterségekkel, népi játékokkal, a községhez kapcsolódó hagyományokkal, szokásokkal. A megszerzett ismeretek épüljenek be a tanulók mindennapjaiba, hozzájárulva az erkölcsi neveléshez, a hagyományőrzés megteremtéséhez, a nemzeti öntudat építéséhez. A közösen végzett tevékenységek során alakuljon a közösségérzés, az egymás elfogadása, megsegítése. Nyíljon alkalmuk arra, hogy olyan idős emberekkel találkozzanak, akik még tudnak a népszokásokról, népviseletről, mesterségekről mesélni és bemutatni. Célunk a gyerekek megismertetése, érdeklődésük felkeltése a helyi hagyományok iránt. Fejlődjön a gyerekek kézügyessége, ritmusérzéke, a külső világ tevékeny megismerése kapcsán szociális, együttműködő, érzelmi és testi képessége. Együttműködés területei: magyar nyelv és irodalom, hon-és népismeret, történelem, rajz és vizuális kultúra, technika, testnevelés  Egészségnevelési projekthét Legfőbb célja az egészség – mint az élet meghatározó eleme – alapjainak megismertetése, az egészséges életmódra történő céltudatos nevelés, az elsajátított [...]

  Read more

  Ökoiskola

  26 Oct 2017

  Read more

  AMI

  26 Oct 2017

  Read more