• Tisztelt Szülők! A 2019/20-as tanévre az általános iskolai beiratkozás a leendő elsősök részére 2019. április 11-12. (csütörtök-péntek) lesz. (csütörtökön 8.00-18.00, pénteken 8.00-17.00) Az erre vonatkozó Közleményt itt olvashatják. A beiratkozás kétféle módon is történhet: személyesenonline módon E-ügyintézéssel a Kréta felületen 1.  Személyes beiratkozás Kérjük, a beíratáskor az itt felsoroltakat szíveskedjenek magukkal hozni: a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,a gyermek TAJ kártyáját, oktatási azonosítójának számát, ha van adószámát,a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást: (óvodai szakvélemény vagy nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi vizsgálat eredménye),sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleményét,hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esetén az erről szóló hatósági igazolást,gyermekvédelmi támogatásról szóló hatósági igazolást,nyilatkozatot a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (2014. március 15-től [...]

    Bővebben