• Az intézményi beléptetés szabályai:

  1. Az iskolába lépéskor minden tanuló köteles a kezét lefertőtleníteni az ajtó mellett kihelyezett szerrel vagy a mosdóban található fertőtlentő szappannal!
  2. Az intézményi belépéskor minden tanuló köteles megengedni, hogy az intézmény bármely dolgozója megmérhesse testhőmérsékletét!
  3. Szülő vagy idegen az iskola épületébe csak engedéllyel, előre egyeztetett időpontba, maszk viselése mellett léphet be!

  Általános szabályok:

  1. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
  2. Amennyiben a szülő a gyermekénél a betegség tüneteit észleli, köteles az orvosi vizsgálatról gondoskodni. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
  3. Amennyiben az iskolában való belépéskor, a testhőmérséklet mérésekor hőemelkedést vagy lázat tapasztalunk, gyermekét azonnal visszafordítjuk a menetrendszerinti busszal.
  4. Ha gyermekén a nap bármely szakában a betegség tüneteit észleljük, akkor az intézményen belül elkülönítjük és értesítjük a szülőt.
  5. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
  6. Gyógyult gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, amely igazolja, hogy közösségbe léphet.

  Az épület használatához kapcsolódó szabályok:

  1. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét!
  2. Az osztálytermekben lehetőségekhez mérten gondoskodunk a gyerekek szellősebb elhelyezkedésről.
  3. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
  4. Tízórai, ebéd és uzsonna az eddigiektől eltérően osztályszinten kerül megszervezésre.
  5. A közösségi tereken nem minden esetben biztosítható az elkülönítés, ezért a szájmaszk használata kötelező!
  6. Az osztályok keveredésének elkerülése érdekében a felső tagozaton is megszűnik a termek közötti vándorlás. Minden osztály a saját termében marad egész nap.
  7. Az informatika termet 4-8. osztályig minden osztály használni fogja. Az órarendet úgy alakítottuk ki, hogy az osztályok között a terem fertőtlenítése megoldható legyen.
  8. Testnevelés órákat ameddig az idő engedi, a szabadban tartjuk. Az öltözői rend a következők szerint változik: 1-3. osztályig a gyerekek a saját osztálytermükben öltöznek. 4. osztálytól a fiúk az osztálytermükben maradnak, a lányok a két öltözőt használják. A szünetekben az öltözőben található padokat, eszközöket fertőtlenítjük!
  9. Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.  A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.

  Az intézmény kiemelt feladata:

  1. A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, és kéztörlésre a papírtörlőt.
  2. A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak.
  3. Fokozottan ügyel az intézmény a tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarításra a folyosókon, a szociális helységekben és az öltözőkben.  A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
  4. A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse.

  Az iskolai egészségügyi ellátás szabályai

  1. Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
  2. A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.
  3. A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli

  ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkentjük.

  A tanuló hiányzásának kezelése:

  1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
  2. Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
  3. A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.