• Tisztelt Látogató!

    Szeretettel köszöntöm Önt a Törökkoppányi Általános Iskola honlapján!

    Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, amelyben általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás, valamint művészeti oktatás folyik, ahol a gyerekek néptánc és népzene tanszakon tanulhatnak.

    “A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” (Goethe)

    Gyökereket csak ott tudunk ereszteni, ahol jól érezzük magunkat!

    • Ennek érdekében olyan gyermekközpontú iskola megvalósítása a célunk, ahol gyermek és tanár egyaránt jól érzi magát, ahol érték a tudás, a segítőkészség, egymás tisztelete és elfogadása.
    • Nagy hangsúlyt helyezünk a gyerekek önismeretének, társas kapcsolatainak fejlesztésére. Színes és változatos tanórai és tanórán kívüli programokkal összetartó közösséget formálunk.
    • Kiemelt célunk a népi kultúra őrzése és a hagyományok ápolása, gazdag néprajzi kincsünk megőrzése, hiszen gyökereink innen erednek. Ehhez kapcsolódóan minden évben témanapokat és -heteket szervezünk, kézműves szakkört működtetünk.
    • Előnyben részesítjük azokat a pedagógiai módszereket, amelyek az együttműködésre helyezik a hangsúlyt, tanév során rengeteg projektet valósítunk meg osztály és iskolai szinten.
    • Jól meghatározott elvárásokat fogalmazunk meg a gyerekek képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése érdekében és a szülőkkel összefogva segítjük a tanulót ennek megvalósításában.
    • Munkánk eredményességét csak a” tanuló- szülő-pedagógus hármasának” szoros kooperációjával tudjuk elképzelni. Keressük azokat az együttműködési formákat, amelyek túlmutatnak a hagyományos kereteken.

    Szárnyaik kibontása érdekében folyamatosan építjük a gyerekek önbizalmát és közösen keressük azokat a területeket, amelyben sikereket tudnak elérni.

    • Intézményünk Regisztrált Tehetségpont, így a tehetségek felkutatása, képességeiknek megfelelő fejlesztés kiemelt feladat.
    • Nagy hangsúlyt kap matematika, magyar és idegen nyelv, informatika, rajz, testnevelés tantárgyhoz kapcsolódó tehetséggondozás. Az adott területhez kapcsolódó tehetséggondozó foglalkozásokat, szakköröket működtetünk, ingyenes versenyzési lehetőséget kínálunk.
    • Fontos feladatnak tartjuk a differenciált tanórai foglalkozások alkalmazását, nívó és felzárkóztató foglalkozások beiktatását magyar és angol nyelv, valamint matematika területén. Ezzel is segítve az egyéni haladás lehetőségét.
    • Az angol nyelv és az informatika fontosságát hangsúlyozzuk a szabad órakeretünk felhasználásával: angol nyelvet 3., informatikát 4. osztálytól tanulhatnak a gyerekek.
    • Intézményünk művészeti iskolaként is funkcionál, ahol a gyerekek néptánc és népzene tanszakon tanulhatnak.
    • Fontosnak tartjuk a testi és lelki egészség megőrzését, ezért tehetséggondozó foglalkozást kínálunk aerobic, íjász, asztalitenisz, röplabda és labdarúgás sportágakban. Labdarúgás utánpótlás nevelésben együttműködünk a helyi sportegyesülettel.
    • ÖKOISKOLA lévén fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartás kialakítását, témához kapcsolódó projektek szervezését, erdei iskola működtetését.

    Varga Andrea

    intézményvezető