• Hírek

  Meghívó

  október 21, 2019

  meghívóLetöltés

  Bővebben

  Szülői értekezlet

  október 2, 2019

  2019. október 8-án 15:30 szeretettel várunk minden szülőt. Összevont szülőivel kezdünk a tornateremben.

  Bővebben

  Szülők Klubja

  szeptember 26, 2019
  Szülők Klubja

  Szeretettel várunk benneteket 2019. október 1-én 15:30-kor!

  Bővebben

  Kompetencia mérések

  május 19, 2019

  Tisztelt Szülő! Gyermeke 2019. május 22-én angol nyelvi kompetenciamérésen vesz részt a tanórai foglalkozások ideje alatt. Az Oktatási Hivatal minden 6. és 8. osztályos gyermek számára megszervezi az idegen nyelvi mérést, melyen a részvétel kötelező (kivéve, aki fel van mentve). A mérés időtartama 2 x 30 perc, melynek tartalma a hallott és az olvasott szöveg értésére irányul. A feladatok megoldásához csak tollra van szükség! A 6. osztályosok mérése 8:10-tól 9:40-ig, a 8. osztályosok 10:00-tól 11:30-ig tart. A teszteket helyben javítjuk az Oktatási Hivatal által kiadott javítókulcs alapján, majd rögzítjük az erre a célra létrehozott elektronikus felületen. Az eredményekről a honlapunkon fognak értesülni. 2019. május 29-én (szerda) országos kompetenciamérésen vesz részt a tanórai foglalkozások helyett. A kompetenciamérés célja a 6. és 8. évfolyamos tanulók matematikai és szövegértési eszköztudásának mérése, amely elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását méri, hanem a tanulóknak azt a képességét, hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi problémák, helyzetek megoldásában. A mérésre minden tanulónál legyen toll, vonalzó és számológép! A felmérés része a Tanulói kérdőív, amely háttér információkat tartalmaz és az objektív méréshez [...]

  Bővebben

  Kis Iskolák Megyei elődöntő

  Iskolánk csapata 1. helyet ért el

  Bővebben

  Múzeumi témanap

  május 9, 2019

  6. osztályosok 2019. május 11-én múzeumi témanapon vesznek részt Kaposváron

  Bővebben

  Tisztelt Szülők! A 2019/20-as tanévre az általános iskolai beiratkozás a leendő elsősök részére 2019. április 11-12. (csütörtök-péntek) lesz. (csütörtökön 8.00-18.00, pénteken 8.00-17.00) Az erre vonatkozó Közleményt itt olvashatják. A beiratkozás kétféle módon is történhet: személyesenonline módon E-ügyintézéssel a Kréta felületen 1.  Személyes beiratkozás Kérjük, a beíratáskor az itt felsoroltakat szíveskedjenek magukkal hozni: a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,a gyermek TAJ kártyáját, oktatási azonosítójának számát, ha van adószámát,a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást: (óvodai szakvélemény vagy nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi vizsgálat eredménye),sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleményét,hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esetén az erről szóló hatósági igazolást,gyermekvédelmi támogatásról szóló hatósági igazolást,nyilatkozatot a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (2014. március 15-től [...]

  Bővebben

  Tisztelt Szülő! A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény lehetővé teszi a szülők számára, hogy az állami iskolákban előírt és a kötelező tanórai foglalkozások részét képező etika óra helyett, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan órát válasszák gyermeküknek. Az iskola köteles egy találkozót megszervezni az érintett egyházak és a szülők bevonásával, ahol az egyházak lehetőséget kapnak a bemutatkozásra, a szülők pedig feltehetik kérdéseiket a témával kapcsolatban. Ezek után a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy gyermeke a következő tanévben az iskola által szervezett etika órán, vagy az egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán fog- e részt venni. Ha nem nyilatkozik, akkor a gyermek etika órára fog járni. A Törökkoppányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2019. március 13-án 15:30-kor szervezi meg az egyházakkal való találkozást etika/hit- és erkölcstanoktatás témakörében.  A találkozóra szeretettel meghívom Önt, hiszen gyermekének a 2019/2020-as tanévben is az etika/hit- és erkölcstan tantárgy a kötelező tanórai foglalkozások részét fogja képezni.

  Bővebben

  Köszöntünk megújult honlapunkon!

  Bővebben