• Az intézményi beléptetés szabályai: Az iskolába lépéskor minden tanuló köteles a kezét lefertőtleníteni az ajtó mellett kihelyezett szerrel vagy a mosdóban található fertőtlentő szappannal!Az intézményi belépéskor minden tanuló köteles megengedni, hogy az intézmény bármely dolgozója megmérhesse testhőmérsékletét!Szülő vagy idegen az iskola épületébe csak engedéllyel, előre egyeztetett időpontba, maszk viselése mellett léphet be! Általános szabályok: Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.Amennyiben a szülő a gyermekénél a betegség tüneteit észleli, köteles az orvosi vizsgálatról gondoskodni. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.Amennyiben az iskolában való belépéskor, a testhőmérséklet mérésekor hőemelkedést vagy lázat tapasztalunk, gyermekét azonnal visszafordítjuk a menetrendszerinti busszal.Ha gyermekén a nap bármely szakában a betegség tüneteit észleljük, akkor az intézményen belül elkülönítjük és értesítjük a szülőt.A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata [...]

  Read more

  feltöltés alatt...

  Read more

  KRÉTA rendszer

  29 May 2020

  Kedves Szülők! Kedves Diákok! Iskolánkban az E-KRÉTA nevű elektronikus napló került bevezetésre. A belépéshez szükséges kódokat az osztályfőnököktől kérje az a gondviselő, aki valamelyik szülői értekezleten még nem vette át. Az elektronikus napló/ellenőrző az alábbi linkeken érhető el: https://klik034138001.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login E-Ügyintézés: https://eugyintezes.e-kreta.hu/ E-Ügyintézés felhasználói segédlet: KAFFEE-projekt-tájékoztató-kiadvány Tanulók és Szülők számára létezik egy ingyenes applikáció, amivel az “okos eszközeikről” is elérhetik az iskola e-naplóját! (Ez az applikáció elérhető Androidra, iOS-re és Windows Mobile-ra egyaránt!) Android iOS Windows Mobile Belépés számítógépről: https://www.youtube.com/watch?v=ALOBDgV4-vA

  Read more

  Hírek

  27 Oct 2017

  Read more

  Kapcsolat

  26 Oct 2017

  Intézményünk elérhetőségei az alábbiak: 7285 Törökkoppány, Petőfi S. u. 1. (84) 377-714

  Read more

  Pályaválasztás

  26 Oct 2017

  Legfontosabb időpontok 2017. szeptember 11. Az EMMI pályázatot hirdet az AJTP-ba történő jelentkezésről.2017. szeptember 30. A Hivatal honlapján nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáit. 2017. október 20. A középfokú iskoláknak – amennyiben szervez, a kollégiumoknak –felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a köznevelés információs rendszerében. 2017. október 31. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. 2017. november 15. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák jegyzékét. 2017. december 8. Az általános iskolai tanulók jelentkezésének határideje a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelire valamelyik vizsgát szervező középiskolában. 2017. december 12. Az AJTP-be történő pályázatok benyújtási határideje. 2018. január 19. Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel. 2018. január 20. [...]

  Read more

  Projektjeink

  26 Oct 2017

  Koppány nap Célja a hagyományok átörökítése, identitástudat kialakítása. A projekt megvalósítása során, saját tapasztalatok által, élményt nyújtva ismerkedjenek meg a tanulók a helyi népi mesterségekkel, népi játékokkal, a községhez kapcsolódó hagyományokkal, szokásokkal. A megszerzett ismeretek épüljenek be a tanulók mindennapjaiba, hozzájárulva az erkölcsi neveléshez, a hagyományőrzés megteremtéséhez, a nemzeti öntudat építéséhez. A közösen végzett tevékenységek során alakuljon a közösségérzés, az egymás elfogadása, megsegítése. Nyíljon alkalmuk arra, hogy olyan idős emberekkel találkozzanak, akik még tudnak a népszokásokról, népviseletről, mesterségekről mesélni és bemutatni. Célunk a gyerekek megismertetése, érdeklődésük felkeltése a helyi hagyományok iránt. Fejlődjön a gyerekek kézügyessége, ritmusérzéke, a külső világ tevékeny megismerése kapcsán szociális, együttműködő, érzelmi és testi képessége. Együttműködés területei: magyar nyelv és irodalom, hon-és népismeret, történelem, rajz és vizuális kultúra, technika, testnevelés  Egészségnevelési projekthét Legfőbb célja az egészség – mint az élet meghatározó eleme – alapjainak megismertetése, az egészséges életmódra történő céltudatos nevelés, az elsajátított [...]

  Read more